Mokamos paslaugos

Archyvas saugomų dokumentų pagrindu, Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas patvirtinančias juridinius faktus apie:

1. išvežimą priverstiniams darbams, filtraciją;

2. ištrėmimą iš Lietuvos SSR ar įtraukimą į sąrašus asmenų, kuriuos buvo numatyta ištremti už Lietuvos SSR ribų;

3. represavimą (suėmimą, tardymą, teistumą, kalinimą);

4. žūtį pokario metais;

5. atklydimą po II pasaulinio karo iš Rytų Prūsijos į Lietuvą;

6. SSRS specialiųjų tarnybų vykdytą persekiojimą;

7. dalyvavimą ginkluotame ir neginkluotame antisovietiniame pasipriešinime;

8. privalomąją karinę tarnybą sovietų armijoje, dalyvavimą II pasauliniame kare, SSRS karinėse kompanijose Afganistane ir kitose šalyse, likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, komisavimą dėl ligos, šeimos nario žūtį tarnybos sovietų armijoje metu;

9. išvykimą iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi;

10. fizinių asmenų turėtą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą;

11. šeimos sudėti, gyvenamąją vietą, pilietybę;

12. darbo stažą, suteiktas atostogas, gautą darbo užmokestį, kitus su darbo santykiais Lietuvos SSR KGB, VRM, LKP ir LLKJS sistemos įstaigose susijusius faktus;

13. kitų faktų patvirtinimą.

 

Daro dokumentų skaitmenines ir analogines kopijas, nustatyta tvarka apmokėjus už jų pagaminimą.      

Fizinių ir juridinių prašymai gali būti teikiami asmeniui ar jo atstovui kreipiantis tiesiogiai į Lietuvos ypatingojo archyvo priimamąjį arba siunčiami paštu, adresu Gedimino pr. 40, LT-01110 Vilnius, elektroniniu paštu [email protected], per E-pristatymo sistemą, Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).

Prašymas turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Dokumentų paieška ir kopijavimas yra Archyvo teikiamos mokamos paslaugos. Mokamų paslaugų įkainius nustato Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokamos paslaugos teikiamos Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Atlyginimas už mokamas paslaugas gali būti sumokėtas Archyvo priimamajame grynaisiais pinigais, pašto perlaida arba banko pavedimu į Archyvo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT48 7300 0100 0246 2313, banke „Swedbank“.

Kilus klausimų galite kreiptis telefonu +370 5 264 9024

Atnaujinimo data: 2023-10-05