Archyvo skaityklos

 

 Skaitytojai su Lietuvos ypatingojo archyvo saugomais Nacionalinio dokumentų fondo dokumentais gali susipažinti archyvo skaityklose, Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 Dokumentus galima užsisakyti skaitykloje pateikus rašytinį užsakymo lapą (užsakymo forma). Rašytinis užsakymas gali būti pateikimas tiesiogiai, siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroniniu paštu skaityklų elektroninio pašto adresais. Užsakymą siunčiant elektroniniu paštu, jis pasirašomas skaitykloje gavus užsakytus dokumentus. Dokumentų užsakymai nepriimami, jeigu juose nenurodyti ar nepilnai nurodyti bylų rekvizitai - fondo, apyrašo, bylos numeriai arba nenurodyta dokumentų pateikimo data. Vienu užsakymu galima užsakyti ne daugiau dešimties bylų (saugojimo vienetų). Jeigu skaitytojas po dokumentų užsakyme nurodytos dokumentų pateikimo dienos 5 darbo dienas neatvyksta į skaityklą, užsakyti dokumentai grąžinami į saugyklas.

 Archyvo skaitykloje aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai registruojami pateikus rašytinius prašymus (prašymo forma). Prašymai gali būti pateikiami skaityklose tiesiogiai, siunčiami paštu, per pasiuntinį arba elektroniniu paštu ir priimami, jei pasirašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

 Skaitytojų pageidavimu archyve daromos dokumentų analoginės ir skaitmeninės kopijos, nustatyta tvarka pateikus prašymą pagaminti dokumentų kopijas (prašymo forma) ir apmokėjus už jų pagaminimą.

 

Skaitytojų paslaugoms:

KGB dokumentų skaitykla

Gedimino pr. 40/1, 102 kab.,

tel. +370 5 262 4923, el.paštas [email protected]

 

Skaitytojai aptarnaujami

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 valandos iki 17 valandos;

Penktadieniais nuo 8 valandos iki 15 valandos 30 minučių.

 

LKP dokumentų skaitykla

Gedimino pr. 12, 2 kab.,

tel. +370 5 261 3738, el. paštas [email protected]

 

Skaitytojai aptarnaujami

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7 valandos 30 minučių iki 16 valandos 30 minučių;

Penktadieniais nuo 7 valandos 30 minučių iki 15 valandos. 

 

LKP dokumentų skaitykla – atvira ir pritaikyta judėjimo negalią turintiems lankytojams. Paspaudus prie įėjimo į Archyvą laiptų esantį skambutį, Jus pasitiks Archyvo darbuotojas ir palydės į skaityklą.

 

VRM dokumentų skaitykla

O. Milašiaus g. 23, 112 kab.,

tel. +370 5 247 7872, el. paštas [email protected]

 

Skaitytojai aptarnaujami

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7 valandos 30 minučių iki 16 valandos 30 minučių;

Penktadieniais nuo 7 valandos 30 minučių iki 15 valandos. 

 

VRM dokumentų skaitykla – atvira ir pritaikyta judėjimo negalią turintiems lankytojams. Paspaudus prie įėjimo į Archyvą esantį skambutį, Jus pasitiks Archyvo darbuotojas ir palydės į skaityklą.

Atnaujinimo data: 2023-12-13